Conducere

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 

DECAN

Prof. univ. dr. STOICA - CONSTANTIN ADRIAN

 

PRODECAN

Responsabil cercetarea științifică și relațiile cu studenții

Prof. univ. dr. RUS MIHAELA

 

PRODECAN

Responsabil cu probleme legate de desfășurarea

procesului de invățământ

Conf. univ. dr. PANDELE ADINA LAURA

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT  DREPT

Prof. univ. dr. MIHAI GABRIEL MARCEL

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Conf. univ. dr. IFTENE CRISTINEL

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT I.F.R.

Prof. univ. dr. BRAȘOVEANU FLORICA

 

RESPONSABIL ERASMUS

Conf. univ. dr. TRANDAFIR RALUCA ANDREEA

 

 

MEMBRII CONSILIULUI  FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 

1.Prof. univ. dr. STOICA-CONSTANTIN ADRIAN

2.Prof. univ. dr. RUS MIHAELA

3.Prof. univ. dr. MIHAI GABRIEL MARCEL

4.Conf. univ. dr. MITRA-NIȚĂ MARIANA

5.Conf. univ. dr. MARIN MARILENA

6.Conf. univ. dr. TRANDAFIR RALUCA ANDREEA

7.Conf. univ. dr. IFTENE CRISTINEL

8.Prof. univ. dr. BRAȘOVEANU FLORICA

9.Conf.univ.dr. MARIAN ALEXANDRU

10.Conf. univ. dr. PANDELE ADINA LAURA

11.Lect. univ. dr. DECA CLAUDIU MINEL

12.Lect. univ. dr. TRANDAFIRESCU BOGDAN CRISTIAN

13.CHESNOIU C. GEORGIANA – student, Specializarea Drept,  anul de studiu III

14.MURPHY M. A. ANTHONY-MATTHEW-DIMA – student, Specializarea Drept,  anul de studiu IV

15.STĂNCESCU F. VLAD – student, Specializarea Drept,  anul de studiu IV

16.RUSNAC M. ADINA – student, Specializarea Administrație Publică,  anul de studiu II

 
 

Informații utile

 

 

STUDENȚI

ORAR

LICENTĂ

CONTACT