Conducere

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 

DECAN

Prof. univ. dr. STOICA - CONSTANTIN ADRIAN

 

PRODECAN

Responsabil cercetarea științifică și relațiile cu studenții

Prof. univ. dr. RUS MIHAELA

 

PRODECAN

Responsabil cu probleme legate de desfășurarea

procesului de invățământ

Conf. univ. dr. PANDELE ADINA LAURA

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT  DREPT

Prof. univ. dr. MIHAI GABRIEL MARCEL

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Conf. univ. dr. IFTENE CRISTINEL

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT I.F.R.

Prof. univ. dr. BRAȘOVEANU FLORICA

 

RESPONSABIL ERASMUS

Conf. univ. dr. TRANDAFIR RALUCA ANDREEA

 

 

MEMBRII CONSILIULUI  FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

1.     Prof. univ. dr. STOICA- CONSTANTIN ADRIAN

2.     Prof. univ. dr. RUS MIHAELA

3.     Prof. univ. dr. ALEXANDRU MARIAN

4.     Prof. univ. dr. MIHAI GABRIEL MARCEL

5.     Prof. univ. dr. BRAȘOVEANU FLORICA

6.     Conf. univ. dr. PANDELE ADINA LAURA

7.     Conf. univ. dr. MITRA-NIȚĂ MARIANA

8.     Conf. univ. dr. MARIN MARILENA

9.     Conf. univ. dr. TRANDAFIR RALUCA ANDREEA

10.   Conf. univ. dr. IFTENE CRISTINEL

11.    Lect. univ. dr. DECA CLAUDIU MINEL

12.    Lect. univ. dr. TRANDAFIRESCU BOGDAN CRISTIAN

13.    CHESNOIU C. GEORGIANA – student, Specializarea Drept,  anul de studiu IV

14.    RUSNAC M. ADINA – student, Specializarea Administrație Publică,  anul de studiu III

15.    MURPHY M. A. ANTHONY-MATTHEW-DIMA – masterand

16.    STĂNCESCU F. VLAD – masterand

 
 

Informații utile

 

 

STUDENȚI

ORAR

SESIUNE

CONTACT