Criterii de admitere

CRITERII DE ADMITERE

SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2019

 

STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL ESEULUI MOTIVAȚIONAL

 

Studii universitare de licență

Nt. Crt.

Facultatea

Domeniul de licență

Programul de studiu

Cifra

de scolarizare

Durata studiilor

Criterii de selectie

Ponderi

%

Criterii de departajare

1.

DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

ȘTIINȚE JURIDICE

DREPT IF

200

4 ANI

eseu motivațional (notat cu admis/respins) și media de la bacalaureat 100%

Media bacalaureat 100%

1.       Nota la disciplina Limba și literatura română (scris la examenul de bacalaureat)

2.       Media anilor de studiu din perioada liceului

DREPT IFR

75

4 ANI

 

ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IF

60

3 ANI

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IFR

50

3 ANI

POLIȚIE LOCALĂ

50

3 ANI

ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT

50

3 ANI

 

Studii universitare de masterat

Nt. Crt.

Facultatea

Domeniul de masterat

Programul de studiu

Cifra

de scolarizare

Durata studiilor

Criterii de selectie

Ponderi

%

Criterii de departajare

1.

DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATI- VE

 

 

 

ȘTIINȚE JURIDICE

PROCEDURI JUDICIARE ȘI PROFESII JURIDICE

50

1 AN

Proba orala sub forma de interviu (evaluare cu nota)

50 % din nota de la proba orala sub forma de interviu

50 %

Media examenului de licență

1.       media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;

2.         nota obținută la examenul de licență – proba de sustinere a lucrării de licență.

DREPT MARITIM

50

2 ANI

ȘTIINȚE PENALE

50

1 AN

DREPT PUBLIC

50

1 AN

ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ. INSTITUȚII ȘI POLITICI PUBLICE

50

2 ANI

 

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

 

2 ANI