Criterii de admitere

CRITERII DE ADMITERE

SESIUNEA IULIE-SEPTEMBRIE 2018

 

  1. Studii de licență – Concurs de dosare

-          Eseu motivațional (notat cu admis/respins) - eseul se va depune in dosarul de inscriere;

-          Media de la bacalaureat 100%.

 

Criterii de departajare:

Criteriul 1 -  nota la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă  din cadrul examenului de bacalaureat)
Criteriul 2  - media generală de absolvire a anilor de studiu din liceu.

 

 

Studii de masterat- Probă orală sub formă de interviu (bibliografie obligatorie postată pe site-ul FDSA)

-          50 % din nota de la interviu

-          50 % media examenului de licență.

 

Criterii de departajare:

 

Criteriul  1  -  media generală de absolvire a studiilor universitare de licență

Criteriul  2  - nota obținută la examenul de licență la proba de susținere a lucrării de     licență.