Criterii de admitere

CRITERII SPECIFICE DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT IN CADRUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

pentru sesiunea iulie –septembrie 2022

 

1.1 STUDII LICENȚĂ

CRITERII SPECIFICE  PRIVIND ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTĂ, FORMELE DE INVATĂMÂNT IF ȘI IFR

Nr. crt.

Programul de studii de licență

Număr maxim de locuri (buget + taxă) CAPACITATE ARACIS

Durata studiilor

Criterii de selecție

Ponderi

%

Criterii departajare

1

DREPT IF

200

4 ANI

 

 

1. Media de la bacalaureat

2. Eseu motivațional

 

 

 

 Media de la bacalaureat 100%

 

 

1. Nota la disciplina Limba și literatura română (scris la examenul de bacalaureat)

2. Media anilor de studii din perioada liceului

2

DREPT IFR

75

4 ANI

3

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IF

60

3 ANI

4

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IFR

50

3 ANI

5

POLIȚIE LOCALĂ

60

3 ANI

6

ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

50

3 ANI

 

 

 

1.2. STUDII DE MASTERAT

CRITERII SPECIFICE  PRIVIND ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Nr. crt.

Programul de studii de masterat

Numar maxim de locuri (buget + taxa) CAPACITATE ARACIS

Durata studiilor

Criterii de selectie

Ponderi

%

Criterii departajare

1

PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT ȘI PROFESII JURIDICE

50

1 AN

1.Proba orala sub forma de interviu (evaluare cu nota)

50 % din nota de la proba orala sub forma de interviu

50 %

Media examenului de licență

  1. Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;
  2. Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență.

2

DREPT MARITIM

50

2 ANI

3

ȘTIINȚE PENALE

50

1 AN

4

DREPT PUBLIC

50

1 AN

5

ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ. INSTITUȚII ȘI POLITICI PUBLICE

50

2 ANI

6

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

50

2 ANI