Criterii de admitere

CRITERIILE

Concursului de Admitere la studii universitare de licență si master la

 Facultatea Drept și Stiinte Administrative

în sesiunile iulie şi septembrie 2020

 

 

STUDII LICENȚĂ

CRITERII SPECIFICE  PRIVIND ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTĂ, FORMELE DE INVATĂMÂNT IF ȘI IFR

Nr. crt.

Programul de studii de licență

Număr maxim de locuri (buget + taxă) CAPACITATE ARACIS

Durata studiilor

Criterii de selecție

Ponderi

%

Criterii departajare

1

DREPT IF

200

4 ANI

1.Eseu motivațional (Admis/Respins) 2.Media de la bacalaureat 100%

Media bacalaureat 100%

1. Nota la disciplina Limba și literatura română (scris la examenul de bacalaureat)

2

DREPT IFR

75

4 ANI

2. Media anilor de studiu din perioada liceului

3

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IF

60

3 ANI

4

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IFR

50

3 ANI

5

POLIȚIE LOCALĂ

60

3 ANI

6

ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

50

3 ANI

 

 

 

STUDII DE MASTERAT

 CRITERII SPECIFICE  PRIVIND ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 

 

 

 

Nr. crt.

Programul de studii de masterat

Numar maxim de locuri (buget + taxa) CAPACITATE ARACIS

Durata studiilor

Criterii de selectie

Ponderi

%

Criterii departajare

1

PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT ȘI PROFESII JURIDICE

50

1 AN

1.Proba orala sub forma de interviu
(evaluare cu nota) on line pe pagina https://ovidius.webex.com
/meet/drept.administratie

50 % din nota de la proba orala sub forma de interviu

50 %

Media examenului de licență

1.    Media de absolvire a anilor de studii universitare de licență;

2.     Nota obținută la examenul de licență – proba de susținere a lucrării de licență.

2

DREPT MARITIM

50

2 ANI

 

3

ȘTIINȚE PENALE

50

1 AN

4

DREPT PUBLIC

50

1 AN

5

ADMINISTRAȚIE EUROPEANĂ. INSTITUȚII ȘI POLITICI PUBLICE

50

2 ANI

6

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR PUBLICE

50

2 ANI