Anunt sesiunea a III-a restante si mariri 12-25 iulie 2021 si model cereri

ÎN ATENŢIA STUDENȚILOR/MASTERANZILOR FACULTĂŢII DE DREPT ŞI

ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

 

În perioada 07.07.2021-09.07.2021 se vor trimite pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cereri de restanţe pentru disciplinele din anii anteriori însoţite de dovada plății (chitanță/OP/extras) și cereri de măriri de note

Taxa pentru restanțele din anul anterior este 50 lei/disciplină și se plătesc online.

Nu se depun cereri pentru restanțele din anul curent!

Doar studenții integraliști se pot prezenta la examen pentru mărirea notei, gratuit.

Se pot susţine maximum 3 măriri de note din anul curent.  

Examinarea pentru mărirea notei nu se poate repeta, rămânând valabilă nota obținută la ultimul examen.

Sesiunea de restanțe și măriri se desfășoară în perioada 12-25 iulie 2021.

În această sesiune NU au dreptul să se prezinte studenți din an terminal!

Studenții/masteranzii de la studii cu taxă sunt obligați să achite INTEGRAL taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 cu penalizările aferente pentru a fi primiți în sesiunea de restanțe și măriri!

Rezultatele examinărilor se pot consulta online la adresa https://carnet.univ-ovidius.ro/auth/login.

Mai multe informații privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancargăsiți accesând linkul:

https://www.univ-ovidius.ro/anunturi/2327-anunt-privind-achitarea-taxelor-de-catre-studenti-prin-virament-bancar

 

CERERILE SE DESCARCĂ ÎN FORMAT EDITABIL DE PE SITE-UL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE, SECȚIUNEA SESIUNE. 

 

FDSA cerere MARIRE NOTA 2020-2021

FDSA cerere RESTANTE 2020-2021