Centre de cercetare

Centru de studii si cercetari privind Drepturile Omului si Discriminarea

     Centrul si-a propus ca obiectiv fundamental să desfăsoare o activitate de cercetare stiinţifică multidisciplinară în domeniul relaţiilor interne si internaţionale si care să aibă drept obiectiv fundamental respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului, precum si prevenirea discriminării bazate pe apartenenţa religioasă sau convingeri, disabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce priveste ocuparea forţei de muncă si condiţiile de muncă. Legile internaţionale si naţionale interzic discriminarea pe bază de rasă, culoare, naţionalitate, origine, religie, vârstă, dizabilităţi, gen sau orientare sexuală. Prin intermediul Centrului de Studii si Cercetări privind Drepturile Omului si Discriminarea din cadrul Facultăţii de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea Ovidius are în vedere implementarea unor programe si măsuri în vederea prevenirii discriminării în cadrul tuturor programelor, serviciilor,facilităţilor, admiterii, aplicaţiilor.

     Conform statutului principalele trei direcţii tematice pe care si le propune Centrul sunt: promovarea în mediul universitar a conceptelor de nediscriminare si egalitate, precum si cercetarea fenomenului discriminării, a manifestărilor de rasism si xenofobie în instituţiile administraţiei locale si în sânul societăţii civile în zona Dobrogea. A treia direcţie tematică o reprezintă formarea de specialisti în materie de nediscriminare si familiarizarea studenţilor cu situaţiile care pot conduce la apariţia faptelor de discriminare.

     Referitor la cercetare si la alte activităţi universitare privind respectarea Drepturilor Omului si non-discriminarea în cadrul instituţional, în agenda de cercetare a Centrului au fost incluse trei proiecte ce se vor derula pe parcursul următorilor ani.

     Primul proiect este o cercetare de tip calitativ a comunităţii aromânilor din Dobrogea.

     Cea de a doua cercetare are ca temă studiul stereotipurilor, al prejudecăţilor si discriminării cu referire la persoanele vârstnice, inclusiv studiul protecţiei juridice a acestei categorii de vârstă.

     A treia cercetare este un studiu teoretic si practic - aplicativ cu referire la comunitatea lipovenilor din Dobrogea.

 

Coordonator - Prof. univ. dr. Mihaela Rus - Prodecan pe probleme de cercetare

Sef departament/ responsabil - Conf.univ.dr.Marin Marilena

Anul infiintarii - 2003

 

Echipa de cercetare:

Prof.univ.dr. Stoica-Constantin Adrian

Prof.univ.dr. Cornel Grigorut    

Prof.univ.dr. Rus Mihaela

Prof. dr. Anechitoae Constantin

Prof.univ. dr. Alexandru Marian

Prof.univ.dr. Mihai Gabriel

Prof. dr. Drăghici Vasile

Prof.univ..univ. dr. Braşoveanu Flori

Prof.univ.dr. Vlad Barbu

Conf.univ. dr. Pandele Adina

Conf.univ.dr.  Mariana Mitra Nita

Conf.univ. dr. Botină Mădălina

Conf.univ.dr. Iftene Cristinel

Conf.univ.dr. Trandafir Raluca 

Lector dr. Grigore Gabriel

Lect.univ.dr. Petrescu Luminiţa

Lect.univ.dr. Căzănel Maria

Lect.univ.dr. Trandafirescu Bogdan

Lect.univ.dr. Opariuc Dan Cristian

lect.univ.dr.Alexandru Lisievici

 lect.univ.dr. Dobre Florin

Lect..univ.dr. Ramazan Alper

Lect.univ.dr. Buzescu Gheorghe

Lect.univ.dr. Stan Insabella-Mari

Lect.univ.dr. Nita Anca

Lect.univ.dr. Duta Cristina

Asist.univ.dr. Tanase Tasente

Asist.univ.dr. Stanciu Mihai

 

Structura de care apartine: Departamentul de Drept

Ordinul de infiintare/ Sedinta de Senat în care a fost aprobat: HS 58/2003; acreditat pana in 2008 CNCSIS

 

Responsabili Centrul de Cercetari privind Drepturile omului si disciminarea:
  -2003-2012-prof.univ.dr.Ana Rodica Staiculescu
  -2012-2014-prof.univ.dr. Mihaela Rus
  -2014-2016-prof.univ.dr. Constantin Anechitoaie
 -2016-prezent -conf.univ.dr. Marilena Marin

 

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.drept-ovidius.ro

 

Institutul de cercetari sociale Dobrogea

      Institutul de cercetari sociale Dobrogea are ca obiectiv fundamental cercetarea socială  de tip calitativ si cantitativ in spatiul social dobrogean. A apărut in 2008 ca o necesitate de a coordona activităţile de cercetare concretizate in cercetări de teren, conferinţe, mese rotunde pe problematica psiho-socială  specifică  din  Dobrogea,cunoscându-se ca in aceasta zona se impune un model de multiculturalitate.

Activităţile de cercetare vizează  mai multe direcţii:

-analiza si realizarea profilului psiho-social al etniilor din Dobrogea

-identificarea modelului intercultural de convieţuire

-studii privind relaţii interetnice in spaţiul dobrogean

 

Coordonator - Prof. univ.dr. Mihaela Rus - Prodecan pe probleme de cercetare

Sef departament/ responsabil - Lect.univ.dr.Cristian Opariuc-Dan

Anul infiintarii - 2008

 

Echipa de cercetare:

Prof.univ.dr. Stoica-Constantin Adrian

Prof.univ.dr. Cornel Grigorut    

Prof.univ.dr. Rus Mihaela

Prof. dr. Anechitoae Constantin

Prof.univ. dr. Alexandru Marian

Prof.univ.dr. Mihai Gabriel

Prof. dr. Drăghici Vasile

Prof.univ..univ. dr. Braşoveanu Flori

Prof.univ.dr. Vlad Barbu

Conf.univ. dr. Pandele Adina

Conf.univ.dr.  Mariana Mitra Nita

Conf.univ. dr. Botină Mădălina

Conf.univ.dr. Iftene Cristinel

Conf.univ.dr. Trandafir Raluca 

Lector dr. Grigore Gabriel

Lect.univ.dr. Petrescu Luminiţa

Lect.univ.dr. Căzănel Maria

Lect.univ.dr. Trandafirescu Bogdan

Lect.univ.dr. Opariuc Dan Cristian

lect.univ.dr.Alexandru Lisievici

 lect.univ.dr. Dobre Florin

Lect..univ.dr. Ramazan Alper

Lect.univ.dr. Buzescu Gheorghe

Lect.univ.dr. Stan Insabella-Mari

Lect.univ.dr. Nita Anca

Lect.univ.dr. Duta Cristina

Asist.univ.dr. Tanase Tasente

Asist.univ.dr. Stanciu Mihai

 

 

Structura de care apartine: Departamentul de Stiinte Administrative si Sociale
Ordinul de infiintare/ Sedinta de Senat în care a fost aprobat: HBS 201/26.03.2008
 
Responsabili Institutul de cercetari sociale Dobrogea
-2008-2012 -prof.univ.dr. Ana Rodica Staiculescu
-2012-2016-prof.univ.dr. Mihaela Rus
-2016-2018-lect.univ.dr. Deca Claudiu Minel
                                                                 -2018-prezent-Lect.univ.dr. Cristian Dan Opariuc

 

 

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.drept-ovidius.ro

Informații utile

 

 

STUDENȚI

ORAR

SESIUNE

AVIZIER

CONTACT