Centre de cercetare

Centru de studii si cercetari privind Drepturile Omului si Discriminarea

     Centrul si-a propus ca obiectiv fundamental să desfăsoare o activitate de cercetare stiinţifică multidisciplinară în domeniul relaţiilor interne si internaţionale si care să aibă drept obiectiv fundamental respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului, precum si prevenirea discriminării bazate pe apartenenţa religioasă sau convingeri, disabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce priveste ocuparea forţei de muncă si condiţiile de muncă. Legile internaţionale si naţionale interzic discriminarea pe bază de rasă, culoare, naţionalitate, origine, religie, vârstă, dizabilităţi, gen sau orientare sexuală. Prin intermediul Centrului de Studii si Cercetări privind Drepturile Omului si Discriminarea din cadrul Facultăţii de Drept si Stiinte Administrative, Universitatea Ovidius are în vedere implementarea unor programe si măsuri în vederea prevenirii discriminării în cadrul tuturor programelor, serviciilor,facilităţilor, admiterii, aplicaţiilor.

     Conform statutului principalele trei direcţii tematice pe care si le propune Centrul sunt: promovarea în mediul universitar a conceptelor de nediscriminare si egalitate, precum si cercetarea fenomenului discriminării, a manifestărilor de rasism si xenofobie în instituţiile administraţiei locale si în sânul societăţii civile în zona Dobrogea. A treia direcţie tematică o reprezintă formarea de specialisti în materie de nediscriminare si familiarizarea studenţilor cu situaţiile care pot conduce la apariţia faptelor de discriminare.

     Referitor la cercetare si la alte activităţi universitare privind respectarea Drepturilor Omului si non-discriminarea în cadrul instituţional, în agenda de cercetare a Centrului au fost incluse trei proiecte ce se vor derula pe parcursul următorilor ani.

     Primul proiect este o cercetare de tip calitativ a comunităţii aromânilor din Dobrogea.

     Cea de a doua cercetare are ca temă studiul stereotipurilor, al prejudecăţilor si discriminării cu referire la persoanele vârstnice, inclusiv studiul protecţiei juridice a acestei categorii de vârstă.

     A treia cercetare este un studiu teoretic si practic - aplicativ cu referire la comunitatea lipovenilor din Dobrogea.

 

Coordonator - Prof. univ. dr. Mihaela Rus - Prodecan pe probleme de cercetare

Sef departament/ responsabil - Conf.univ.dr.Marin Marilena

Anul infiintarii - 2003

 

Echipa de cercetare:
Prof.univ.dr. Stoica Adrian
Prof.univ.dr. Rus Mihaela
Prof. dr. Anechitoae Constantin
Prof.univ. dr. Alexandru Marian
Prof.univ.dr. Mihai Gabriel Marcel 
Prof. dr. Drăghici Vasile
Prof.univ..univ. dr. Braşoveanu Florica
Conf.univ. dr. Pandele Adina Laura
Conf.univ.dr.  Mariana Mitra Nita
Conf.univ.dr.Marilena Marin
Conf.univ. dr. Botină Mădălina
Conf.univ.dr. Iftene Cristinel
Conf.univ.dr. Trandafir Raluca Andreea
Conf.univ.dr. Ghencea  Flavia
Lector dr. Grigore Gabriel Cornel
Lect.univ.dr. Petrescu Elena Luminiţa
Lect.univ.dr. Căzănel Maria
Lect.univ.dr. Trandafirescu Bogdan Cristian 
Lect.univ.dr. Opariuc Dan Cristian
lect.univ.dr.Alexandru Petru Lisievici
Lect..univ.dr. Ramazan Alper
Lect.univ.dr. Buzescu Gheorghe
Lect.univ.dr. Stan Mari-Isabella
Lect.univ.dr. Niță Anca Jeanina
Lect.univ.dr. Duță Cristina Ramona
Lect. univ.dr. Tănase Tasențe
Lect.univ.dr Carataș Maria Alina
Lect..univ.dr. Stanciu Mihai Alexandru 
Lect.univ.dr. Sadîc Zafer
 
 

 

Structura de care apartine: Departamentul de Drept

Ordinul de infiintare/ Sedinta de Senat în care a fost aprobat: HS 58/2003; acreditat pana in 2008 CNCSIS

 

Responsabili Centrul de Cercetari privind Drepturile omului si disciminarea:
  -2003-2012-prof.univ.dr.Ana Rodica Staiculescu
  -2012-2014-prof.univ.dr. Mihaela Rus
  -2014-2016-prof.univ.dr. Constantin Anechitoaie
 -2016-prezent -conf.univ.dr. Marilena Marin

 

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.drept-ovidius.ro

 

Institutul de cercetari sociale Dobrogea

      Institutul de cercetari sociale Dobrogea are ca obiectiv fundamental cercetarea socială  de tip calitativ si cantitativ in spatiul social dobrogean. A apărut in 2008 ca o necesitate de a coordona activităţile de cercetare concretizate in cercetări de teren, conferinţe, mese rotunde pe problematica psiho-socială  specifică  din  Dobrogea,cunoscându-se ca in aceasta zona se impune un model de multiculturalitate.

Activităţile de cercetare vizează  mai multe direcţii:

-analiza si realizarea profilului psiho-social al etniilor din Dobrogea

-identificarea modelului intercultural de convieţuire

-studii privind relaţii interetnice in spaţiul dobrogean

 

Coordonator - Prof. univ.dr. Mihaela Rus - Prodecan pe probleme de cercetare

Sef departament/ responsabil - Lect.univ.dr.Cristian Opariuc-Dan

Anul infiintarii - 2008

 

Echipa de cercetare:
Prof.univ.dr. Stoica Adrian
Prof.univ.dr. Rus Mihaela
Prof. dr. Anechitoae Constantin
Prof.univ. dr. Alexandru Marian
Prof.univ.dr. Mihai Gabriel Marcel 
Prof. dr. Drăghici Vasile
Prof.univ..univ. dr. Braşoveanu Florica
Conf.univ. dr. Pandele Adina Laura
Conf.univ.dr.  Mariana Mitra Nita
Conf.univ.dr.Marilena Marin
Conf.univ. dr. Botină Mădălina
Conf.univ.dr. Iftene Cristinel
Conf.univ.dr. Trandafir Raluca Andreea
Conf.univ.dr. Ghencea  Flavia
Lector dr. Grigore Gabriel Cornel
Lect.univ.dr. Petrescu Elena Luminiţa
Lect.univ.dr. Căzănel Maria
Lect.univ.dr. Trandafirescu Bogdan Cristian 
Lect.univ.dr. Opariuc Dan Cristian
lect.univ.dr.Alexandru Petru Lisievici
Lect..univ.dr. Ramazan Alper
Lect.univ.dr. Buzescu Gheorghe
Lect.univ.dr. Stan Mari-Isabella
Lect.univ.dr. Niță Anca Jeanina
Lect.univ.dr. Duță Cristina Ramona
Lect. univ.dr. Tănase Tasențe
Lect.univ.dr Carataș Maria Alina
Lect..univ.dr. Stanciu Mihai Alexandru 
Lect.univ.dr. Sadîc Zafer
 

 

 

Structura de care apartine: Departamentul de Stiinte Administrative si Sociale
Ordinul de infiintare/ Sedinta de Senat în care a fost aprobat: HBS 201/26.03.2008
 
Responsabili Institutul de cercetari sociale Dobrogea
-2008-2012 -prof.univ.dr. Ana Rodica Staiculescu
-2012-2016-prof.univ.dr. Mihaela Rus
-2016-2018-lect.univ.dr. Deca Claudiu Minel
                                                                 -2018-prezent-Lect.univ.dr. Cristian Dan Opariuc

 

 

Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.drept-ovidius.ro