Istoric

Universitatea ”Ovidius” Constanța, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, reprezintă o instituție academică implicată în formarea profesională continuă, prin programe de monitorizare a evoluției profesionale a absolvenților în organizații. Evaluarea comportamentului organizațional al absolvenților nostri constituie un indicator important de măsurare a performanțelor profesionale, didactice și de formare în cadrul FDSA.

Învățământul juridic tomitan a început odată cu înființarea secției de Drept a Facultății de Litere, Istorie, Drept și Teologie din cadrul Univeristății ”Ovidius” Constanța, în anul 1992. Începând cu anul 1995, a apărut cea de-a doua specializare, Administrație publică, de asemenea, tot ca parte componentă a unei facultăți cu profil mixt, alături de specializarea Drept.

Din anul 1997 s-a desprins ca facultate de-sine-stătătoare Facultatea de Istorie, Drept şi Administraţie publică, cu mai multe specializări, respectiv: Istorie, Drept și Administrație publică. Ulterior, începând cu anul 2002, a apărut Facultatea de Drept, cu două specializări, și anume, Drept și Administrație Publică.

Această nouă facultate a cunoscut, până în prezent, mai multe denumiri: Facultatea de Drept și Științe Administrative (2005), Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie (2009), Facultatea de Drept și Științe Administrative (2013).

Ca urmare a tendinței de dezvoltare continuă, începând cu anul 2008, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative s-au înființat încă două specializări, respectiv, Poliție Comunitară și Asistență Managerială și Secretariat, iar în anul 2009, s-a înființat specializarea Sociologie.

În prezent, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative funcționează două departamente, respectiv:

-          Departamentul Drept (cu programul de studii de licență, forma de învățământ zi și frecvență redusă, precum și programul de studii de master, forma de învățământ zi);

-          Departamentul de Științe administrative și sociale (cu programul de studii de licență Administrație Publică, forma de învățământ zi și frecvență redusă, programele de studii de licență zi pentru Asistență Managerială și Administrativă, precum și pentru Poliție Locală, dar și programul de studii de master, forma de învățământ zi).

 

Programele de master care funcționează în prezent în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative sunt următoarele:

-          Drept public

-          Științe penale

-          Drept maritim

-          Legislație privind siguranța transporturilor

-          Proceduri judiciare de drept privat și profesii juridice

-          Administrație europeană. Instituții și politici publice

-          Managementul instituțiilor publice

 

În cadrul facultății se desfășoară activități de cercetare prin intermediul a două centre specifice fiecărui departament, respectiv, Centrul de Studii şi Cercetări privind Drepturile Omului şi Discriminarea și Institutul Social Dobrogea, cărora le corespund și cele două reviste: Ars Aequi și Analele FDSA.

 

Printre membrii fondatori care au contribuit efectiv la înființarea acestei facultăți enumerăm:

 

Prof. univ. dr. Marin Mincu (1944-2009), despre care Nicolae Manolescu afirma că: “Sinceritatea şi autenticitatea scriiturii sunt achizițiile lui Marin Mincu, devenit, tocmai datorită acestora, un foarte interesant și original prozator”. Marin Mincu a fost poet, prozator, eseist, critic literar și profesor universitar. A publicat peste 40 de volume în România și 20 de volume în Italia. A fost profesor titular la Universitatea Ovidius din Constanța și la universitățile din Torino, Milano și Florența între anii 1974 și 1994. În anul 1996 a fost laureat al Premiului Herder (Universitatea din Viena). A fost distins de asemenea cu Premiul Internațional Eugenio Montale (Roma, 1989), Premiul literar Carlo Betocchi (Cita di Piombino, 1992) și Premiul Național pentru Roman (Bergamo, 1998). 

 

Prof. univ. dr. Mihai Irimia (1942-2011) personalitate marcantă a cercetării arheologice şi istorice dobrogene s-a specializat în istorie veche şi arheologie, îndeosebi epoca metalelor. După obţinerea titlului de doctor, în 1985, ajunge să publice numerose cărţi şi peste 100 de studii ştiinţifice în reviste prestigioase din ţară şi din străinătate. Perfecţionist cu sine imprimă celor din jur aceeaşi atitudine de înalt profesionalism. În perioada 1979-1990 a ocupat funcţia de director adjunct al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, devenind, apoi, între 1990-1992, director al acestei instituţii. În timpul mandatului său de decan (1994-2004), Facultatea de Istorie constănţeană obţine calitatea de Organizatoare de Doctorat. În anul 2004 a fost decorat de către preşedintele Ion Iliescu cu Ordinul “Meritul Cultural” în gradul de Ofiţer.

 

Prof. univ. dr. Dorin Clocotici (1936-2003) cadru didactic universitar, ctitor și titular al Facultăţii de Drept, Știinţe Administrative şi Sociologie, a fost autorul a numeroase volume de referință în domeniul științelor juridice. Este iniţiatorul proiectului de Lege privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940,  Judecător la Curtea Supremă de Justiţie, secretar de stat în Ministerul Justiţiei în anul 1997 și Șef de Catedră al Specializării Drept, din anul 1997 și până în anul 2001.

 

Lect. univ. dr. Aurel Oprea (1951-2003) doctor în drept, procuror în cadrul Tribunalului Constanța, a fost titularul cursurilor de Drept penal, partea generală și Drept administrativ. A scris numeroase studii de specialitate care au adus un plus de valoare instituției academice universitare și a participat la o serie de seminarii și congrese ce au avut ca subiect de diseminare securitatea persoanelor în societatea contemporană.

 

Prof. univ. dr. Aurel Dincu, personalitate marcantă a lumii juridice românești, a contribuit la consolidarea Școlii de Drept de la Constanța prin prezența constantă și deosebită în peisajul universitar Dobrogean. Venind din București, profesorul Dincu a făcut nu numai eforturi fizice, dar și materiale pentru a întării facultatea nou înființată din anul 1992. Penalist desăvârșit, distinsul profesor Aurel Dincu și-a lăsat pentru totdeauna amprenta în mediul juridic constănțean.    

 

Conf. univ. dr. Vasile Drăghici, este în prezent cadru didactic al FDSAS și procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, fiind titularul cursurilor de drept penal, partea generală, drept penal, partea specială, criminalistică, drept penal european, având specializarea în domeniul Științelor Penale. De asemenea este și coordonatorul Masteratului de Științe Penale.

 

Lect. univ. dr. Sonia Nicoleta Geagiu, a fost cadru didactic titular al FDSAS de la înființare și până în anul 2010, an în care distinsa noastră colegă a ales să desfășoare numai activitatea de avocat în cadrul Baroului Constanța. Prezenta domniei sale la catedra școlii de Drept de la Constanța a îmbogățit pleiada de mari și îndrăgiți profesori pe care i-a avut facultatea noastră. Printre altele, doamna Lect. univ. dr. Sonia Geagiu a fost titulara cursurilor de drept administrativ, drept penal, partea specială și procedură penală.

 

Lect. univ. dr. Grigore Gabriel, este în prezent cadru didactic al FDSA și Decanul Baroului de Avocați din Constanța, fiind titularul cursurilor de drept civil și procedură civilă, având specializarea în domeniul dreptului privat. Activitățile teoretice, dar și practice pe care le desfășoară distinsul nostru coleg fac din prezența acestuia un plus de valoare pentru facultatea de la malul Mării Negre.

 

Alături de cadrele didactice și profesioniști, deopotrivă, au contribuit la înființarea și evoluția facultății noastre, în ordine cronologică, și următoarele cadre didactice titulare sau cu statut de profesor asociat:

-          Conf. univ. dr. George Serban;

-          Lect. univ. dr. Alecu Alexandrescu;

-          Conf. univ. dr. Constantin Jurcă;

-          Prof.univ.dr. Ana Rodica Stăiculescu;

-          Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu;

-          Prof. univ. dr. Marin Voicu;

-          Prof. univ. dr. Dragoș Chilea;

-          Lect. univ. dr. Cornel Boldeanu

-          Lect. univ. Gelu Maruntelu;

-          Prof. univ. dr. Magda Volonciu;

-          Conf. univ. dr. Mihai Gabriel Marcel;

-          Prof. univ. dr. Nicolae Dură;

-          Lect. univ. dr. Dan Aurelian Ciupala;

-          Prof. univ. dr. Emilian Stancu;

-          Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu;

-          Prof. univ. dr. Alexandru Sitaru;

-          Prof. univ. dr. Dan Popescu;

-          Prof. univ. dr. Ibram Nuredin;

-          Prof. univ. dr. Virgil Petrovici;

-          Lect. univ. Celia Ionescu;

-          Asist. univ. Alice Simion;

-          Onic Gargalian;

-          Prof. univ. dr. Lucian Ionescu;

-          Prof. univ. dr. Lucian Stângu;

-          Jud. Mihaela Carpăn;

-          Jud. Paula Georgescu;

-          Jud. Adriana Pintea;

-          Not. Doinița Crișan;

-          Asist. univ. Anca Ruxandra Irimia;

-          Conf. univ. dr. Georghe Dinu;

-          Proc. Ioan Doltu;

-          Dumitru Petrescu;

-          Psih. Liviu Chesnoiu;

-          Lect. univ. dr. Niculae Neagu;

-          Lect. univ. dr. Mihai Ioniță;

-          Lect. univ. dr. Daniela Viorica Jitcov;

-          Prof. univ. dr. Cornel Grigorut;

-          Conf.univ.dr. Marin Marilena;

-          Lect.univ.dr. Maria Căzănel;

-          Lect.univ.dr. Mariana Mitra-Niță;

-          Asist. univ. Petre Cristian;

-          Conf.univ.dr. Simona Mina;

-          Lect.univ.dr. Luminiţa Elena Petrescu;

-          Lect.univ.dr. Adina Laura Pandele;

-          Conf.univ.dr. Botină (Stan) Mădălina;

-          Lect.univ.dr. Florica Brașoveanu (Iordache);

-          Prof.univ.dr. Rus Mihaela;

-          Conf.univ.dr. Cristinel Iftene;

-          Asist.univ.dr. Alper Ramazan;

-          Lect.univ.dr. Bogdan Cristian Trandafirescu;

-          Asist.univ. Mariana Guliu (Casapu);

-          Asist.univ. Matei Teodor Rotaru;

-          Conf. univ. dr. Ivan Anane;

-          Patraschioiu (Bulgaru) Magdalena Lavinia;

-          Lect.univ.dr. Cristian Opariuc-Dan;

-          Conf.univ.dr. Raluca Andreea Trandafir;

-          Prof.univ. dr. Constantin Anechitoaie;

-          Lect.univ.dr. Marian Gigel Alexandru;

-          Lect.univ.dr. Florin Dobre;

-          Daniel Fodorean;

-          Lect.univ.dr. Vladimir Milca;

-          Lect.univ.dr. Alexandru Petru Lisievici-Brezeanu;

-          Prof.univ.dr. Adrian Stoica-Constantin;

-          Jud. dr. Anca Jeanina Niță;

-          Prof.univ.dr. George Popa;

-          Lect. dr. Pariza Maria;

-          Lect. dr. Niculina Paroșanu;

-          Asist. univ. dr. Anamaria Ciuceanu;

-          Asist. univ. Arpine Hakobian;

-          Conf. univ. dr. Cristian Jura;

-          Prof. univ. dr. Romeo Popescu;

-          Prof. univ. dr. Vlad Barbu;

-          Jud. dr. Cristina Ramona Duță;

-          Jud. dr. Mihaela Cristina Mocanu;

-          Gheorghe Buzescu;

-          Carmen Șerbănescu;

-          Ec. Constantin Popescu;

-          Enache Tușa;

-          Ing. dr. Isabella Stan;

-          Prof. univ. dr. Emil Bălan;

-          Prof. univ. dr. Marius Popa;

-          Lect. univ. dr. Patrik Rareș Lazăr;

-          Asist. univ. drd. Sadâc Zafer;

-          Prof. univ. dr. Gemil Tahsim;

-          Prof. univ. dr. Gheorghe Nistoreanu;

-          Prof. univ. dr. Alexandru Boroi;

-          Lect. univ. dr. Dan Miron;

-          Lect. univ. dr. Antoaneta Vertan;

-          Lect. univ. dr. Viorel Borună;

-          Lect. univ. dr. Ionică Bucur;

-          Asist. univ. Georgiana Stanciu;

-          Asist univ. dr. Alexandru Manafu;

 

Alături de colectivul de cadre didactice, dar și de studenții facultății noastre, pe parcursul celor peste 20 de ani ne-a fost alături d-na Mihaela Lățea, secretarul-șef al facultății, precum și:

-          Andaluzia Poșircă,

-          Crina Golodin,

-          Mihaela Gâdiuță,

-          Georgiana Iordache,

-          Alina Dimache,

-          Simona Dunel,

-          Milena Pascale,

-          Noemi Veriotti,

-          Alina Simona Ianuș,

-          Marinela Nagy-Raicu,

-          Luiza Șerban,

-          Raluca Marilena Marin,

-          Mariana Rusu,

-          Ana Maria Ioniță.

 

În prezent, Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative se prezintă ca o  unitate academică modernă din învăţământul superior românesc de specialitate, pentru programe de studii din domeniul științelor juridice și al științelor sociale, care asigură absolvenţilor săi posibilităţi sporite de a-şi exercita profesia atât în ţara noastră, cât şi pe plan european și internațional.

Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative oferă studenţilor, pe de o parte, oportunitatea studierii şi interpretării cadrului normativ, continuând tradiția școlii juridice româneşti, dar reprezintă şi un model ce îmbină armonios tradiţia îndelungată a școlii româneşti de administraţie publică cu cele mai avansate metode de studiu la nivel european.

Politica de resurse umane și investiția în mangementul carierei recomandă cadrele didactice din cadrul FDSAS prin preocupări și competențe didactice, științifice și de cercetare. În acest sens, cadrele didactice și studenții noștri, deopotrivă, s-au implicat în proiecte naționale și internaționale în cadrul cărora au diseminat noțiunile teoretice, au lucrat efectiv cu profesioniști ai dreptului și din cadrul administrației publice locale și centrale.

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor Programului ERASMUS, Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii ”Ovidius” Constanţa a încheiat contracte de colaborare cu alte instituţii de învăţământ superior din cadrul Uniunii Europene, pe principiul reciprocităţii, consfinţite prin acordurile bilaterale de cooperare ERASMUS.

 

Programele de studii interdisciplinare și programele dezvoltate împreună cu universități europene recomanda F.D.S.A. ca fiind una dintre entitățile de învățamânt superior din România extrem de adaptative la schimbările care au marcat în ultimii 25 de ani sistemul educațional, dar și sistemul jurisdicțional din România.

Veți regăsi în curiculla universitară a FDSA centrarea pe nevoile de formare ale absolvenților noștri și preocuparea continuă de implementare a managementului calității totale.

Printre perspectivele carierei, studentii FDSA regăsesc posibilitatea de a lucra în domeniul juridic (magistratură – judecător, procuror; avocatură, consilier juridic, notariat, executor judecătoresc, inclusiv noua profesie de mediator), în diplomație, în domeniul administrației publice locale sau centrale (funcționar public, asistență managerială, inclusiv în domeniul poliției locale).

 

Cursurile, seminariile şi activităţile de cercetare se desfăşoară într-o clădire modernă a Campusului universitar echipată corespunzător, astfel încât să ofere programe de studii la standarde internaţionale.

 

Atributele care recomandă activitatea Facultăţii de Drept și Ştiinţe Administrative, după 24 de ani de activitate sunt: Profesionalism, Competitivitate, Respect, Spirit de echipă.

Bun venit într-un climat educațional competitiv și dinamic!

 

 

Informații utile

 

 

STUDENȚI

ORAR

SESIUNE

AVIZIER

CONTACT