Manifestări Științifice

Rolul poliției locale în sistemul de ordine publică, 19 aprilie 2024

 A-III-a Conferință Internațională de Criminalistică „EMILIAN STANCU” 16-17 mai 2024-primul anunt

Conferința „Bona fides in iure. Buna-credință ca fundament al echității juridice” (16-17 mai 2024)

4th Annual International Conference - Current legal challenges: exploring digitalization’s impact on private and public law (24 November 2023)

International conference: The making of a simple and effective civil procedure from obtaining the enforceable title to its enforcement. Legislative, doctrinal and case law solutions (5-6 October 2023)

Conferința „Dreptul în serviciile de sănătate. Interferențe științifice, educaționale și sociale”, ediția a II-a (5-6 mai 2023)

Conferința națională „Provocări ale științelor penale la început de mileniu III” (26 aprilie 2023)

Conferința regională „Rolul poliției locale în sistemul de ordine publică”, ediția I (24 aprilie 2023)

Conferința națională „Dreptul la un trai decent și componentele sale esențiale” (18 noiembrie 2022)

Conferința națională „Criza procesului legislativ și a calității legii în România – stat de drept, democratic și social, membru al UE” (13-14 octombrie 2022)

Conferința „Dreptul în serviciile de sănătate. Interferențe științifice, educaționale și sociale”, ediția I (16-17 iunie 2022)

Conferința națională „Spațiul marin: la intersecția drepturilor litoralului, mării și maritim. Dreptul mediului: cinci decenii de evoluții, reglementare și dezvoltări conceptuale” (30-31 mai 2022) 

Conferința națională „Perspectiva științelor penale în spațiul dobrogean” (26-27 mai 2022)

3rd ENTAN conference: Realising Linguistic, Cultural and Educational Rights Through Non-Territorial Autonomy (13-14 May 2022)

Conferința națională „Drepturile reale principale, garanțiile civile și publicitatea” (6 mai 2022)

Conferința națională „Securitate și fake news. Fake news și dezinformare: aspecte relative la efectele juridice ale luptei împotriva manipulării informaționale” (5 mai 2022)

Conferința națională „Mecanismul statului de drept 2020 al UE. Raportul dintre dreptul UE și dreptul național al statelor membre, cu referire specială la România. Supremație vs. suveranitate” (14-15 octombrie 2021)

Conferința națională „Importanța vădită a dreptului execuțional civil pentru buna funcționare a unui stat de drept. In memoriam Jacques Isnard” (28-29 octombrie 2021)

Conferința științifică națională cu participare internațională „Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative” (Chișinău, 26-27 noiembrie 2021)

Sesiunea națională cu participare internațională de comunicări științifice a studenților „Dematerializarea dreptului și administrației publice” (21-22 aprilie 2021)

Conferința „Digitalizarea dreptului și a administrației publice în actualul context pandemic” (15-16 octombrie 2020)

Concursul de eseuri „Prevenirea și sancționarea faptelor de corupție” (12 decembrie 2019)

Conferința „Codul administrativ. Dezbateri. Soluții. Provocări”, ediția a II-a (23 octombrie 2019)

Conferința „Admiterea în profesiile juridice”. Lansare de carte: Teste-grilă pentru examenele de admitere în profesiile juridice (19 iunie 2019)

 Conferința internațională „Un secol de la înfăptuirea României. 140 de ani de la revenirea Dobrogei în spațiul juridic românesc” (19 octombrie 2018)

Conferința „Codul maritim român: necesitatea elaborării și adoptării” (26-27 aprilie 2018)

Școala academică de sociologie (20-25 august 2017)

Sesiunea de comunicări științifice studențești (10 mai 2017)

Conferința „Dreptul și principalele profesii juridice în actualul context european” (31 martie-2 aprilie 2017)

Seminarul regional „Protejează-ți locuința și afacerea! Trăiește în siguranță” (24 noiembrie 2016)

Dezbaterea „Drepturile și libertățile fundamentale în actualul context internațional” (11 noiembrie 2016)

Conferința „Simplificarea procesului civil în România” (4 noiembrie 2016)