Misiune

MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE FACULTĂȚII

 

    1.1. Misiunea Facultății de Drept si Stiinte Administrative

           Învățământul juridic public constănțean a fost înființat în cadrul Universității Ovidius din Constanta începând din anul 1992, coexistând inițial cu mai multe specializări (perioada 1992-1997, în cadrul Facultății de Litere, Istorie, Drept și Teologie, apoi, în perioada 1997-2002, în cadrul Facultății de Istorie, Drept și Administrație Publică). Începând din anul 2002, specializarea Drept, alături de aceea de Administrația publică au format o facultate distinctă, de-sine-stătătoare.

         Prin O.G. nr.38/1998, ordonanţă aprobată prin Legea nr. 245/2002 și H.G. nr.916/2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr.766/2005, a fost aprobată structura instituţiilor de învăţămant superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi specializările acestora, în noua forma de organizare a învăţământului universitar (3-2-3, licenţă, masterat, doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii nr. 288/2004, având două specializări, respectiv:

·         Drept (specializare acreditată din anul universitar 2001, zi) şi

·         Stiinte administrative (specializare autorizată, H.G. nr.940/2004  publicată în M.Of. al României nr.617/2004).

        Misiunea asumată a Facultății de Drept si Stiinte Administrative, include direcțiile didactice și de cercetare, formarea specialiștilor în Stiinte juridice, Administratie publica, Politie locala si respectiv, Asistenta manageriala si secretariat, prin derularea a două cicluri de pregatire: licență și masterat, în domeniile urmatoare:

·         DREPT- program de studii de licenta, durata de studii 4 ani, la formele de invatamant ZI/FR;

·         ADMINISTRATIE PUBLICA- program de studii de licenta, durata de studii 3 ani, la formele de invatamant ZI/FR;

·         POLITIE LOCALA- program de studii delicenta, durata de studii 3 ani, la forma de invatamant ZI;

·         ASISTENTA MANAGERIALA si ADMINISTRATIVĂ- program de studii de licenta, durata de studii 3 ani, forma de invatamant ZI;

·         STIINTE PENALE- program de studii de masterat, durata de studii 1 an, forma de invatamant ZI;

·         DREPT PUBLIC- program de studii de masterat, durata de studii 1 an, forma de invatamant ZI;

·         DREPT MARITIM- program de studii de masterat, durata de studii 2 ani, forma de invatamant ZI;

·         PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT ȘI PROFESII JURIDICE- program de studii de masterat, durata de studii 2 ani, forma de invatamant ZI;

·         MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE- program de studii de masterat, durata de studii 2 ani, forma de invatamant ZI;

·         ADMINISTRATIE EUROPEANA. INSTITUTII SI POLITICI PUBLICE- program de studii de masterat, durata de studii 2 ani, forma de invatamant ZI.

 

       In cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative, functioneaza doua Departamente, specific domeniilor de studii si anume: Departamentul de Drept si respectiv, Departamentul de Stiinte Administrative si Sociale.

 

    1.2.OBIECTIVELE FACULTATII DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE

 

Prin procesul de învăţământ pe careFacultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative îl desfășoară, se urmăresc mai multe obiective, care concordă cu obiectivele strategice, generale și specifice ale instituției aparținătoare – Universitatea "Ovidius" din Constanța cum ar fi:

a) Perfecționarea continuă a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a metodelor de predare, în concordanță cu strategia și standardele naționale și internaționale;

b) Crearea condițiilor pentru dobândirea de competențe cerute pe piața forței de muncă;

c) Dezvoltarea și modernizarea, cu caracter permanent, a bazei materiale aferentă procesului didactic și de cercetare științifică;

d) Asigurarea unității între procesul didactic, cercetarea științifică și activitatea practică;

e) Dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ preuniversitar;

f) Constituirea și consolidarea unui corp profesoral bine pregatit profesional, selectat prin concursuri, pe baza unor criterii riguroase;

g) Dezvoltarea specifică, în anumite direcții, de aprofundare a unor domenii ştiinţifice de tradiție, dar și de patrundere în altele noi;

h) Participarea comunităţii universitare la programe locale, naţionale şi internaţional iniţiate şi dezvoltate pentru învăţământul superior;

i) Integrarea învăţământului superior românesc în cel european şi mondial etc.;

j) Dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative;

k) Permanentizarea acţiunilor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice prin sesiuni, simpozioane, contracte de cercetare fundamentală şi aplicativă şi creşterea vizibilităţii internaţionale, prin diseminarea rezultatelor cercetărilor întreprinse de către cadrele didactice ale Facultăţii de Drept si Stiinte Administrative;

l)  Editarea unor lucrări de specialitate sau conexe domeniilor de interes universitar, pe plan didactic şi ştiinţific, în funcţie de cerinţele practicii economico-sociale, zonale şi naţionale;

m) Implementarea principiilor de managementul calităţii şi a unui sistem de management strategic;

n)  Menținerea și îmbunatăţirea criteriilor de performanță stabilite de standardele şi indicatorii de calitate ARACIS;

o) Stabilirea de parteneriate la nivel academic, pentru a exista competivitate si pentru a face schimb de experienta intre institutiile de invatamant de profil;                    

p) Promovarea imaginii facultăţii în mijloace mass-media.

q) Obtinerea unei cat mai bune insertii pe piata muncii a absolventilor nostri.