Infrastructură cercetare

Infrastructura de cercetare: laboratoare, centre de cercetare, cercetători cu norma sau contract de cercetare

 

Nr.crt.

Laboratoare si Centre de cercetare

Responsabil/Director

1.

Laborator multimedia, sala 205

Laboratorul asigură desfășurarea optimă a activităților de curs și seminar/lucrări practice, referitoare la dezvoltarea competențelor studenților fdsa în domeniul informaticii.-15 calculatoare,tabla interactiva,videoproiector, wide angle

Lect.univ.dr. Cristian Dan Opariuc

2.

Laborator criminalistică, sala 124

Laboratorul asigură desfășurarea în bune condiții a activităților specifice programelor de studiu din cadrul Facultății de Drept și Stiințe Administrative

Conf.univ.dr. Mariana Mitra Nita

3.

Centrul de studii si cercetari privind Drepturile Omului si Discriminarea

Conf.univ.dr. Marilena Marin,responsabil

Prof.univ.dr. Mihaela Rus, prodecan cercetare, coordonator

4.

Centrul de cercetari sociale Dobrogea

Prof.univ.dr. Mihaela Rus, prodecan cercetare, coordonator

 

 

 

Decan,

Prof.univ.dr. Adrian Stoica-Constantin