Conducere

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 

DECAN

Prof. univ. dr.habil. STOICA ADRIAN

 

PRODECAN

Responsabil cercetarea științifică și relațiile cu studenții

Prof. univ. dr.habil. RUS MIHAELA

 

PRODECAN

Responsabil cu probleme legate de desfășurarea

procesului de invățământ

Conf. univ. dr. PANDELE ADINA LAURA

 

 

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT  DREPT

Prof. univ. dr. BRAȘOVEANU FLORICA

 

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Conf. univ. dr. IFTENE CRISTINEL

 

 

DIRECTOR  DEPARTAMENT I.F.R.

Lect.univ.dr. OPARIUC-DAN CRISTIAN

 

RESPONSABIL ERASMUS

Lect..univ.dr. TASENȚE TĂNASE

 

COMPONENTA CONSILIILOR DEPARTAMENTELOR FDSA

COMPONENTA CONSILIULUI FACULTATII DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE