AVIZIER

INFORMATII

 Program studenți

19.01.2024 - ATENȚIE, TABERE STUDENȚEȘTI DE IARNĂ! - Depunerea cererii se va face în perioada 22.01.2024-02.02.2024, la secretariatul facultății. ANEXE: 1. Cerere; 2. Declarație de consimțământ. Pe întreaga universitate s-au repartizat 24 de locuri. Cititi cu atenție documentele care sunt atașate in continuare! - Anexe

23.11.2023 - Tutori de an

23.11.2023 - Program audiențe îndrumători de an

13.09.2023 - Calendarul de elaborare lucrari de licenta

01.07.2023 - Rezultatele examenului de disertație (Proceduri judiciare de drept privat si profesii juridice)

01.07.2023 - Rezultatele examenului de disertație (Drept Maritim)

01.07.2023 - Rezultatele examenului de disertație (Științe penale)

01.07.2023 - Rezultatele examenului de disertație (Drept public)

30.06.2023 - Rezultate finale (Drept IF).

30.06.2023 - Rezultate finale (Drept IFR)

30.06.2023 - REZULTAT CONTESTATII IFR - FN

30.06.2023 - REZULTAT CONTESTATII IF -FN

29.06.2023 - Rezultate proba I - Drept IF (28.06.2023)

29.06.2023 - Rezultate proba I - Drept IFR (28.06.2023)

29.06.2023 - Anunț privind depunerea contestațiilor (Drept IF și IFR)

29.06.2023 - Anunț privind susținerea lucrărilor de licență (Drept IF și IFR)

28.06.2023 - Subiecte proba scrisă a examenului de licență - Drept (vară 2023)

28.06.2023 - Barem proba scrisă a examenului de licență - Drept (vară 2023)

27.06.2023 - ANUNT SUSTINERE PROBE

27.06.2023 - ACCES SALA

27.06.2023 - REPARTIZARE 102 IF

27.06.2023 - REPARTIZARE 103 IF

27.06.2023 - REPARTIZARE 216 IFR

24.04.2023 - Prelegere invitat: Noémia Bessa Vilela

05.04.2023 - Calendar verificare antiplagiat

17.01.2023 - INFORMARE_STUDENTI

22.11.2022 FORMATII DE STUDII 2022-2023

22.11.2022 - Cadre didactice indrumatoare de an

06.10.2022 - FDSA_Cerere transfer curs optional

06.10.2022 - FDSA _Cerere echivalare discipline

06.10.2022 - Anunt cereri transfer cursuri optionale 2022-2023 sem.1

06.10.2022 - Anunt recunoastere_echivalare discipline promovare anterior 2022-2023

CALENDAR ELABORARE LUCRARE LICENTA-DISRETATIE AN UNIVERSITAR 2022-2023

STRUCTURA AN UNIVERSITAR 2022-2023

13.09.2022 - Anunt depunere cereri prelungire_intrerupere_reluare studii 2022-2023

16.08.2022 | Informații privind prima etapă de depunere a cererilor online pentru cazarea în căminele universității 

22.07.2022 Mobilitatea academică a studenților 2022-2023  |  EXTRAS REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR

Rezultate examene disertație iulie 2022

Rezultate examen disertație Master Managementul Instituțiilor Publice

Rezultate examen disertație Master Adiministratie Europeană. Instituții și Politici Publice

Rezultate finale examen licență domeniul Stiinte Adminstrative

13.07.2022 - Rezultate finale examen licență Administratie publică forma de învățământ fără frecență

12.07.2022 - Rezultate examen licență specializarea Poliție Locală forma de invățământ cu frecvență

11.07.2022 - Rezultate licență specializarea Administrație Publică-formă invățamânt cu frecvență

11.07.2022 - Rezultate licență specializarea Asistență Managerială și Administrativă

07.07.2022 - Metodologie tabere studentesti 2022

07.07.2022 - Anexe Metodologie tabere studentesti 2022

07.07.2022 - ANEXA 2 Situatie Locuri pe CCS 2022

03.07.2022 - REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE Specializarea Master Știinte penale

03.07.2022 - REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE Specializarea Master Drept public

03.07.2022 - REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE Specializarea Master Administrație și Guvernare

03.07.2022 - REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE Specializarea PROCEDURI JUDICIARE DE DREPT PRIVAT ȘI PROFESII JURIDICE

03.07.2022 - REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE Specializarea DREPT MARITIM

02.07.2022 - REZULTATE FINALE LICENTA DREPT IF

02.07.2022 - REZULTATE FINALE LICENTA DREPT IFR

01.07.2022 - Rezultatul contestatiilor Drept IF si IFR

30.06.2022 - ANUNT SUSTINERE LUCRARE LICENTA DREPT

30.06.2022 - ANUNT CONTESTATII LICENTA DREPT

30.06.2022 - REZULTATE LICENTA PROBA I - DREPT IF - DREPT IFR 

30.06.2022 - SUBIECTE LICENTA DREPT VARA 2022

30.06.2022 - BAREM CORECTURA

09.02.2022 - Formațiuni de studii pentru anul 2021-2022

27.01.2022 - Anunț Prezentare Examen

06.01.2021 - Etapele inscrierii ONLINE la examenele de finalizare studii licenta_masterat iarna 2022

18.10.2021 -  ANUNT EXMEN FINALIZARE STUDII  FEBRUARIE 2022

08.10.2021 - Structura an universitar 2021-2022

07.10.2021 | ANUNȚ PRIVIND ECHIVALAREA/RECUNOAȘTEREA DISCIPLINELOR PROMOVATE ANTERIOR

07.10.2021 | ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ DREPT ANUNȚ PRIVIND ALEGEREA DISCIPLINELOR OPȚIONALE

09.07.2021 | Tabere studentesti 2021

25.06.2021 | DREPT IF _IFR

25.06.2021 |MASTER DM

25.06.2021 |MASTER DP

25.06.2021 |MASTER PJDPPJ

25.06.2021 |MASTER SP

14.06.2021 | FDSA_Metodologie finalizare studii 2021

12.05.2021 | FDSA - Etapele inscrierii ONLINE la  examenele  de finalizare studii licenta/masterat 2021

27.04.2021 | FDSA- Formatii de studii an univ 2020-2021

TAXE

TAXE

BURSE

07.11.2022 - ANUNT - ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR/MASTERANZILOR CARE PRIMESC BURSĂ SOCIALĂ/DE MERIT ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

04.11.2022 - Burse Merit _finala

04.11.2022 - Burse Sociale _finala

03.11.2022 - Liste intermediare - Burse sociale

03.11.2022 - Liste intermediare - Burse Merit 

03.11.2022 - MOTIVARE CONTESTATII

01.11.2022 - CRITERII ACORDARE BURSE

01.11.2022 - FDSA_ propunere bursa Ovidius International

01.11.2022 - FDSA_burse de merit

01.11.2022 - FDSA_burse sociale 

01.11.2022 - FDSA_lista propuneri bursa Ovidius

12.10.2022| 4-Anexe Reg. Burse-editabil

12.10.2022| ANUNȚ BURSE 2022-2023

12.10.2022| BURSE -Calendarul pentru primire cereri

12.10.2022| FDSA Anunt depunere dosar pt BURSA DE PERFORMANTA

12.10.2022| FDSA Anunt depunere dosar pt BURSA SPECIALA-activitati extracurriculare_voluntariat

12.10.2022| FDSA Beneficarii burselor sociale

12.10.2022| FDSA Criterii proprii FDSA de acordare a burselor 2022-2023

12.10.2022| FDSA Documentele necesare pt acordarea BURSEI SOCIALE

12.10.2022| HG_1071_2021

12.10.2022| MODEL CERERE BURSA-CPV

12.10.2022| Reg burse

 

04.11.2021 LISTE FINALE -Burse de merit 

04.11.2021 LISTE FINALE- Burse sociale

03.11.2021 ANUNT -În atentia studentilor care beneficiaza de burse 

03.11.2021 Liste dupa contestatii -Burse Sociale

03.11.2021 Liste dupa contestatii -Burse de Merit

01.11.2021 ANUNT BURSE 2021- Completare Anexa 7

01.11.2021 Anexa 7

01.11.2021 Liste intermediare Burse de merit 2021-2022

01.11.2021 Liste intermediare Burse sociale  2021-2022

01.11.2021 TABEL Studenti straini bursieri 2021-2022

14.10.2021 | CRITERII SPECIFICE regulament burse 2021-2022

14.10.2021 | Membri comisie burse

13.10.2021 | ANUNȚ BURSE 2021-2022

12.10.2021 | Regulament burse 2021

12.10.2021 | Calendarul pentru burse 2021-2022

12.10.2022 |  CONTINUTUL dosarului de bursa sociala 2021-2022

27.11.2020 | TABELE BURSE SOCIALE FINALE

27.11.2020 | TABELE BURSE MERIT FINALE

26.11.2020 | ANUNTURI BURSE 2020 CONT IBAN

26.11.2020 | FDSA - TABELE BURSE MERIT - 26.11.2020

26.11.2020 | FDSA - TABELE BURSE SOCIALE - 26.11.2020

20.11.2020 | Anexa 6

20.11.2020 | ANUNT BURSE 2020

20.11.2020 | FDSA - LISTE INTERMEDIARE BURSA SOCIALA_ 2020-2021

20.11.2020 | FDSA - LISTE INTERMEDIARE BURSE MERIT _ 2020-2021

20.11.2020 | FDSA - TABELE STUDENTI STRAINI BURSIERI _ 2020-2021

FDSA - regulament burse 2020-2021

Perioada_Acte_necesare_burse_sociale 2020-2021

Anexa 3_Declaratie venituri bursa sociala

ANEXA 4_Cerere acordare bursa

PRACTICA

Conventia cadru practica PPC - 3  exemplare

Conventie confidentialitate PPC -  2 exemplare

Caiet de practica PPC

GHID PRACTICA 2021 - 2022