Ce reprezinta Alumni?

 

 

„Alumni” înseamnă  „studenți” în limba latină și este utilizat pentru a reprezenta pluralul absolvenților unei instituții de învățământ, fiind un concept utilizat în zilele noastre în mod obișnuit, ce desemnează asociațiile de absolvenți.  Din secolul al XIX-lea, tinerii absolvenți din Statele Unite ale Americii au fost numiți „Alumni”. Între timp, acest concept și-a facut drum și în Europa, fiind preluat de majoritatea universitaților europene.

Alumni FDSA este asociația care animă comunitatea academică a Facultății de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța și se adresează tuturor absolvenților noștri – ambasadori ai facultății în țară și peste hotare.

Principalul obiectiv al asociației Alumni FDSA este acela de a crea o comunitate solidă, constituită din absolvenți ai studiilor de licență, masterat, doctorat și personalul academic al facultății, consolidând legăturile dintre facultate şi absolvenţi, pentru a promova succesul tuturor, sub apoftegma: „Legat pe viață de FDSA”.

Programul asociației Alumni FDSA încurajează schimbul de cunoștințe și experiență și contribuie la construirea și menținerea unor „rețele de cunoștințe specializate”, realizate pe două planuri: cel universitar și unul mai specializat, la nivelul profesiilor ocupate de absolvenți.

Prin intermediul asociației Alumni FDSA, ne asumăm un angajament solid față de întreaga comunitate academică a facultății noastre și avem încrederea că această legătură va dura întreaga viața profesională a fiecăruia dintre noi!