Contracte de cercetare

Proiecte de cercetare contractate, naționale si internationale,cu mediul economic, asistență etc. (nr. si valoare)

 

Nr. crt.

TIPUL CONTRACTULUI

TITLUL CONTRACTULUI

BENEFICIAR/ PARTENER CONTRACTULUI / UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA

DIRECTOR CONTRACT / RESPONSABIL PENTRU UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA

VALOARE CONTRACT PENTRU UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA

[EUR / RON]

PERIOADA DE DERULARE

1.

Contract de cercetare

ENPI (European Neighbourhood and partnership Instrument) for JOP Black Sea Basin 2007 – 2013

INCDPM – Institutul National de cercetare –  Dezvoltare Marina Grigore Antipa, Bdul Mamaia, 300, Constanta

Conf. univ. dr. Brasoveanu Florica

15.125 lei

5 luni  

2.

Contract de finantare POSDRU 146/6.3/G/130592

Masuri integrate  pentru  egalitate de sanse

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta, Bulevardul Tomis, nr. 51, jud. Constanta

Conf. univ. dr. Brasoveanu Florica

1..990.385,00  lei

18 luni

3.

Contract de finantare POSDRU/161/2.1/G/136495

Stagii de practica pentru studenti competitivi pe  piata muncii

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Constanta, B-dul Tomis, nr. 51, cam. 124, Constanta

Conf. univ. dr. Brasoveanu Florica

2.116.160,00  lei

18 luni

4.

Contract de finanțare POSDRU

/161/2.1/G/139758

"Drept la practică!"

Institutul Notarial Român

Conf. dr. Raluca Andreea Trandafir

2.111.078,00 lei

Mai 2014 – August 2015

5.

Contract de cercetare

Drepturile persoanelor cu dezabilităţi. Nediscriminare – autonomie – incluziune

Institutul Român pentru Drepturile Omului

Prof. univ. dr. Irina  Moroianu Zlătescu/ Prof. univ. dr. Anechitoae Constantin

 

 

6.

Contract de cercetare

Sistem de monitorizare a impactului factorilor antropici asupra evoluţiei zonelor critice şi ariilor protejate din ecosistemul marin - SIFAMC / Central de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale

Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele

S.C. ELTEX EEI S.R.L. Bucureşti

Prof. univ. dr. Anechitoae Constantin

Conf. univ. dr. Brasoveanu Florica

 

 

 

7.

Contract de finanțare POSDRU/

189/2.1/G/156686

 

:„PPC-Practic pentru Carieră!”

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA

Conf. dr. Raluca Andreea Trandafir

Prof.univ.dr. Mihaela Rus

2,005,669.80 lei

Iulie 2015-

Decembrie 2015