International conference: The making of a simple and effective civil procedure from obtaining the enforceable title to its enforcement. Legislative, doctrinal and case law solutions (5-6 October 2023)

Cum s-a desfășurat conferința internațională „Realizarea unei proceduri civile simple și eficace de la obținerea titlului executoriu la executarea acestuia: soluții legislative, doctrinare și jurisprudențiale”?

În perioada 5-6 octombrie 2023, Facultatea de Drept și Științe Administrative (FDSA) a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) a organizat, în colaborare cu Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești (UIHJ) și Camera Executorilor Judecătorești Constanța, conferința internațională „Realizarea unei proceduri civile simple și eficace de la obținerea titlului executoriu la executarea acestuia: soluții legislative, doctrinare și jurisprudențiale”.
Cu acest prilej, UOC i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa doamnei prof. univ. dr. Frédérique Ferrand, de la Universitatea Jean Moulin – Lyon 3 (Franța). Ceremonia a fost deschisă de domnul prof. univ. dr. habil. Adrian Stoica, Decanul FDSA, care a rostit și un Laudatio aparținând domnului prof. univ. dr. h. c. Marin Voicu. Au mai luat cuvântul domnul prof. univ. dr. h. c. Ioan Leș, autorul celuilalt Laudatio, precum și domnul Marc Schmitz, președintele UIHJ, care a dorit să omagieze personalitatea doamnei profesor Ferrand, mai ales prin prisma activității sale în cadrul Consiliului Științific al UIHJ. În încheierea ceremoniei, doamna prof. univ. dr. h. c. Frédérique Ferrand a susținut o Lectio Magistralis pe subiectul importanței și provocărilor încrederii reciproce în cooperarea judiciară dintre statele membre ale UE.
Lucrările conferinței s-au desfășurat pe durata a 2 zile, în cadrul a 9 secțiuni plenare la care au luat parte teoreticieni și practicieni ai dreptului din 17 state (Argentina, Belgia, Brazilia, Congo, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Lituania, Luxemburg, Moldova, Polonia, Portugalia, România, Spania, Statele Unite și Țările de Jos) și 3 continente (Africa, America și Europa). Contribuțiile au fost susținute integral în engleză și/sau franceză, volumul conferinței urmând a fi publicat la editura belgiană Larcier.
La sfârșitul conferinței, raportul concluziv a fost prezentat de domnul Patrick Gielen, secretar al UIHJ, iar domnul Marc Schmitz, președintele UIHJ, a acordat două importante distincții: Trofeul UIHJ – conferit UOC, prin doamna conf. univ. dr. Raluca Trandafir, Prorector UOC, respectiv Medalia de Argint Jacques Isnard – decernată domnului prof. univ. dr. habil. Adrian Stoica, în semn de recunoștință pentru cei 25 de ani dedicați profesiei de executor judecătoresc.
 

 • 1Deschidere 1
 • 2Deschidere 2
 • 3Deschidere 3
 • 4Deschidere 4
 • 5Deschidere 5
 • 65Deschidere 95
 • 6Deschidere 6
 • 7Deschidere 7
 • 8Deschidere 8
 • 91Deschidere 91
 • 92Deschidere 92
 • 93Deschidere 93
 • 94Deschidere 94
 • 96Deschidere 96
 • 97Deschidere 97
 • 98Deschidere 98
 • 9Deschidere 9
 • DHC 1
 • DHC 2
 • DHC 3
 • DHC 31
 • DHC 32
 • DHC 33
 • DHC 34
 • DHC 35
 • DHC 36
 • DHC 37
 • DHC 38
 • DHC 39
 • DHC 40
 • DHC 41
 • Keynote 2
 • Keynote 2B
 • Panel 1
 • Panel 1B
 • Panel 5
 • Panel 5A
 • Panel 5B
 • Panel 5C
 • Panel 6A
 • Panel 6B
 • Panel 6C
 • Panel 7A
 • Panel 7B
 • Panel 7C
 • Panel 7D
 • Panel 8B
 • Panel 9A
 • Trofeul Isnard
 • Trofeul UIHJ

 

Program (English)

Programme (Français)

 

Last call for papers (31 July 2023)

Dernier appel à contributions (31 Juillet 2023)

 

 

 

 

Second call for papers (July 2023)

Second appel à contributions (July 2023)

 

First call of papers

Premier appel à contributions