Instructiuni privind inmatricularea in perioada 24-27 iulie 2020

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI ÎN CADRUL FDSA ÎN SESIUNEA DE ADMITERE IULIE 2020,

pentru 24-27 iulie 2020

Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi ca în termenele prevăzute în calendarul admiterii, după fiecare afişare a rezultatelor concursului de admitere în domeniul de studiu de licenţă la care au concurat în Facultatea de Drept și Științe Administrative, să-şi definească opţiunea de înmatriculare. În caz contrar candidaţii îşi pierd calitatea de candidat admis la programul respectivși vor fi declarați respinși și neînmatriculați.

!!! ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ADMIȘI PE LOCURI

CU TAXĂ

 

Candidații declarați admiși pe locuri CU TAXĂla programele de studii universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență(IF), precum și la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) se vorÎNMATRICULA DOAR ON LINE.

Înmatricularea online pentru candidații declarați admiși pe locuri CU TAXĂse va desfășura conform calendarului admiterii astfel:

 

 

24-27 iulie 2020, în intervalul orar 9-17 - înmatricularea candidaților declarați ADMIȘI

 

 

Taxele (de înmatriculare și prima rată din taxa de școlarizare) trebuie plătite în contul Universității Ovidius din Constanța, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța RO74TREZ23120F330500XXXX, cod fiscal 4301332, cu următoarele mențiuni (referitoare la candidat):

  • Nume și Prenume candidat

  • Taxă înmatriculare,

  • Rata 1 taxă de scolarizare

  • Programul de studii la care ati fost admis și Facultatea Drept și Științe Administrative(trebuie menționate)

După efectuarea plății celor două taxe , taxa de înmatriculare (100 RON)și prima rata din taxa de școlarizare (25% din taxa anuală a programului respectiv), candidatul va transmite dovezile privind plata la următoarea adresă de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ulterior primirii dovezii de plată, candidatul va primi pe adresa de mail în formă scanată contractul de studii.

Candidatul declarat admis are obligația să transmită contractul de studii completat și semnat, sub forma scanată la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pentru informații suplimentare puteți sa ne contactati la urmatoarele numere de telefon:

  • 0775257947

  • 0774567013

 

!!!După parcurgerea acestei proceduri, candidații sunt declarați înmatriculați.

 

!!! În caz contrarcandidații declarați admiși care nu parcurg procedura de înmatriculare, nu semnează și nu transmit contractele de școlarizare își pierd locurile și vor fi declarați respinși prin neînmatriculare.

*Până la începerea anului universitar 2020-2021, candidații înmatriculați în anul I de studii au obligația prezentării în original a documentelor încărcate la înscriere pe platforma on-line a admiterii, pentru certificare conformității cu originalul, precum și obligația depunerii originalului contractului de studii, sub sancțiunea de a fi declarat respinsși de a pierde locul obținut în urma concursului de admitere.

Informații utile

 

 

STUDENȚI

ORAR

SESIUNE

AVIZIER

CONTACT