ANUNȚ IMPORTANT In atentia studenților si masteranzilor de anul I

ANUNȚ IMPORTANT

 

In atentia studenților si masteranzilor de anul I

Vă rugăm să vă prezentați conform planificarilor afișate pe site cu respectarea regulilor privind starea de alertă, respectiv purtarea obligatorie a măștii și păstrarea distanței de cel puțin 1,5 m intre dvs, in curtea interioară din Campus Corp A, Aleea Universității nr.1.

 

Pentru studenții inmatriculați in ANUL I

La data si ora inâlnirii trebuie să aveți asupra dvs un dosar plic pe care veti mentiona numele,initiala tatalui si prenumele, specializarea , media de BAC și media anilor de studiu. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

- diplomă BAC original;

-foaie matricolă;

-adeverință medic familie;

-copie CI;

-certificat de naștere-copie;

-certificat de căsătorie-copie(dacă e cazul);

-fisa de inscriere semnată olograf;

-contractul de studii;

-declarația semnată RGPD;

-2 fotografii tip bulletin;

-eseul.

 

 

 

 

 

 

Pentru masteranzii inmatriclați in ANUL I

La data si ora inâlnirii trebuie să aveți asupra dvs un dosar plic pe care veti menționa numele,initiala tatalui si prenumele, specializarea , domeniul de master, media de licență. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

-diplomă BAC original;

-adeverință medic familie;

-copie CI;

-certificat de naștere-copie;

-certificat de căsătorie-copie(dacă e cazul);

-diploma de licență sau adeverință eliberată;

-supliment la diploma de licență;

-fișă de inscriere semnată olograf;

-2 fotografii tip bulletin;

-contractul de studii;

-declarația RGPD semnată olograf;

 

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 

 

 

Informații utile

 

 

STUDENȚI

ORAR

SESIUNE

AVIZIER

CONTACT