In Memoriam, Prof.univ.DHC. Emilian STANCU

In Memoriam,

Prof.univ.DHC.   Emilian STANCU

     Comunitatea academică constănţeană  își exprimă profundul regret pentru trecerea in neființă a distinsului Prof.univ.DHC Emilian STANCU, ilustru reprezentant al şcolii juridice româneşti, profesor asociat al Facultății de Drept și Știinte Administrative din cadrul Universității Ovidius din Constanța, profesor titular la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, directorul Şcolii Doctorale din cadrul acestei instituții.

     Domnul Prof.univ.DHC Emilian STANCU, în calităţile oficiale pe care le-a deţinut de Preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Juridice şi Administrative a C.N.E.A.A. (2001-2005), Preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Juridice a ARACIS (2005-2010), membru al Comisiei Consultative şi de Audit a ARACIS a sprijinit constant şi activ activitatea de creştere a calităţii învăţământului juridic constănţean, realizându-se an de an progrese importante, ceea ce a condus la armonizarea acestuia cu învăţământul european, la principiile şi cerinţele procesului Bologna.

      Nu în ultimul rând, remarcăm faptul că în calitate de conducător de doctorat, Director al Şcolii Doctorale a Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, distinsul Prof.univ.DHC Emilian STANCU a fost coordonatorul mai multor doctoranzi din cadrul Facultății de Drept și Știinţe Administrative, sprijinind astfel procesul de pregătire profesională la nivelul acestei facultăţi şi obţinerea titlului de doctor în domeniul Ştiinţe Penale a mai multor colegi.

      Acest omagiu pe care astăzi il aducem in memoriam domnului prof. univ. DHC Emilian STANCU se constituie într-un act de recunoaştere a activităţii Domniei Sale, a calităţilor de OM şi DASCĂL, care le-a impus, prin delicateţe, nobleţe sufletească şi demnitate, ca o personalitate de prestigiu.

Decan,

Prof.univ.dr.Adrian Stoica